Tietosuoja

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

DNSF ry, Y-tunnus2084200-2

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Terhi Mikkola, email: tellu@dnsf.org

 

3. Rekisterin nimi

DNSF Store -asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on DNSF Store:n asiakkaiden tietojen käsittely, käyttäjien tunnistus, tilausten käsittely ja tilaustietojen arkistointi. Tietoja voidaan käyttää DNSF Store:n kehittämiseen ja DNSF Ry:n omiin markkinointitarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta muille osapuolille.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaasta seuraavia tietoja: Etunimi, sukunimi, sähköposti, yrityksen nimi, postiosoite, puhelin- ja fax-numero. Lisäksi tallennetaan asiakkaan tuotetilaustiedot ja tiedot tilausten toimituspäivistä ja toimitustavoista.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki tiedot ovat asiakkaan itsensä antamia.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

DNSF Store -järjestelmä voi sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietoja ei myydä tai muuten luovuteta DNSF Ry:n ulkopuolisille kolmansille osapuolille.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tietoja pääsee tarkastelemaan vain nimetyt henkilöt, joilla on tilausjärjestelmän käyttöön oikeuttava käyttäjätunnus ja salasana. Rekisterin tietoja tai käyttöoikeutta ei luovuteta ulkopuolisille henkilöille.